ການສຳຫຼວດ ທາງດ້ານການເມືອງລາວ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນນື່ງໃນຫ້າ ປະເທດຄອມມິວນິສ ທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ໃນໂລກ, [1-en] ໃດ້ຂື້ນຄອງ ອໍານາດພັກດຽວ ແຕ່ປີ1975 ເປັນຕົ້ນມາ. [2-en] [3-fr]

ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າເຈົ້າມີໂອກາດເລືອກ, ເຈົ້າຈະເລືອກເອົາພັກການເມືອງໃດ?

ວິທີເລືອກເອົານື່ງໃນສອງພັກ ຄືດັ່ງນີ້:

  1. ກົດໃສ່ ພັກ ເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວ ຫລື ພັກ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ.
  2. ກົດໃສ່ ບ່ອນ ສົ່ງ ສີຟ້າ.